Przeliczanie Centymetry

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Centymetry

Skrót/symbol:

  • cm

Jednostka:

  • Długość/odległość

Zastosowanie na całym świecie:

  • Centymetr jest używany na całym świecie jako miara długości. Istnieje kilka wyjątków, z których najbardziej znaczący to Stany Zjednoczone, gdzie wciąż przede wszystkim stosuje się system zwyczajowy (podobny do imperialnego).

Definicja:

Centymetr jest jednostką długości w systemie metrycznym, która jest równa jednej setnej metra.

1 cm jest równy 0,39370 cala.

Pochodzenie:

Metryczny, znany także jako dziesiętny, systemy miar i wag został zdefiniowany i przyjęty we Francji w roku 1795. Stosując metr jako podstawową jednostkę długości, system ten jest obecnie używany na całym świecie.

Wspólne punkty odniesienia:

  • Amerykańska moneta pięciocentowa ma średnicę wynoszącą około 2 cm.
  • Rogówka ludzkiego oka ma średnicę wynoszącą około 1,15 cm (11,5mm).
  • Jedna stopa imperialna wynosi około 30,5 cm.

Kontekst użycia:

Centymetr jest jednostką miary stosowaną w życiu codziennym we wszystkich krajach, które przyjęły międzynarodowy system jednostek (SI). Wykorzystuje się go w sytuacjach i zastosowaniach, w których ułamki centymetrów są zwykle uważane za nieistotne.

W zastosowaniach, które wymagają większej dokładności, na przykład w inżynierii czy projektowaniu, odległości podaje się na ogół w milimetrach lub ułamkach dziesiętnych metra.

Jednostki składowe:

Mnożniki:

  • 100 cm = 1m (metr)
  • Jednostki długości/odległości w systemie metrycznym opierają się na ułamkach i mnożnikach metra.