Meter carta penukaran

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Meter

1 m bersamaan dengan 1.0936 yad, atau 39.370 inci. 

Sejak tahun 1983, meter itu telah secara rasmi ditakrifkan sebagai panjang laluan yang dilalui oleh cahaya dalam vakum semasa sela masa 1 / 299,792,458 saat.