Batu Nautika US carta penukaran

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Batu Nautika US

Satu unit panjang yang digunakan dalam pelayaran laut yang adalah sama dengan satu minit lengkok sebuah bulatan besar di atas sfera . Satu batu nautika antarabangsa adalah bersamaan dengan 1,852 meter atau 1.151 kilometer . Sila ambil perhatian bahawa ini adalah berbeza untuk satu batu nautika UK .