Batu carta penukaran

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Batu

Satu unit panjang adalah sama dengan 1760 ela.