Inci carta penukaran

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Inci 

Sejak 1959, inci telah didefinasikan dan diterima secara antarabangsa iaitu bersamaan dengan 25.4mm (milimeter)