Kaki carta penukaran

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Kaki

 Pada tahun 1959 perjanjian untuk ela dan paun (antara Amerika Syarikat dan negara-negara Komanwel) ditakrifkan bahawa satu ela tepat 0.9144 meter, yang seterusnya ditakrifkan bahawa satu kaki tepat 0.3048 meter (304.8 mm).