კილოგრამები-ი კარატები-ი გადაყვანა

ჩაინიშნე გვერდი  კარატები-ი კილოგრამები-ში (ერთეულების შეცვლა)

ფორმატი
სიზუსტე 

შენიშვნა: წილადი შედეგები დამრგვალებულია უახლოეს 1/64-მდე. უფრო ზუსტი პასუხისთვის გთხოვთ აირჩიოთ "ათწილადი", შედეგის ზემოთ მოცემული ოფციებიდან.   

შენიშვნა: თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ ან შეამციროთ პასუხის სიზუსტე, მნიშვნელოვანი ციფრების რაოდენობის არჩევით, რომლებიც მოითხოვება შედეგის ზემოთ მოცემული ოფციებიდან.  

შენიშვნა: სუფთად ათწილადი შედეგებისთვის აირჩიეთ "ათწილადი" შედეგის ზემოთ მოცემული ოფციებიდან.  

ფორმულის ჩვენება

გადაიყვანე კილოგრამები-ი კარატები-ში

ct =
kg * 5000.0
 
 
 
მუშაობის ჩვენება
შედეგების ჩვენება ექსპონენციალურ ფორმატში
მეტი ინფორმაცია : კილოგრამები

კილოგრამები

კილოგრამი განისაზღვრება, როგორც კილოგრამის საერთაშორისო პროტოტიპის (IPK), 1889 წელს დამზადებული პლატინა-ირიდიუმის შენადნობის მასის ტოლი, რომელიც ინახება ზომების და წონების საერთაშორისო ბიუროში, საფრანგეთის ქალაქ სევრში.

ეს SI სისტემის ერთადერთი ერთეულია, რომელიც განისაზღვრება ფიზიკური ობიექტის მიხედვით და არა ფუნდამენტული ფიზიკური მახასიათებლის მიხედვით, რომელიც შეიძლება რეპ

 

გადაიყვანე კილოგრამები-ი კარატები-ში

ct =
kg * 5000.0
 
 
 

კარატები

კარატი, რომლის ინგლისური აბრევიატურაა "ct" და გამოითქმება, როგორც "c", არის ძვირფასი ქვების წონის ერთეული. ერთი კარატი უდრის გრამის მეხუთედს (200 მილიგრამს). ქვები იზომება კარატის მეასედ წილადამდე. კარატის მეასედს ეწოდება პოინტი. ამგვარად, .10 კარატიან ქვას შეიძლება ეწოდოს 10 პოინტი, ან კარატის მეათედი. პატარა ქვები, რომელთა წონაა .05 და .10, უფრო ხშირად აღინიშნებიან პოინტებით. აღსანიშნავია, რომ კარატი "K"-თი არის ოქროს შენადნობის საზომი. საშუალო პროპორციების მქონე ერთკარატიანი ბრილიანტის დიამეტრი დაახლოებით 6.5 მილიმეტრია. აღსანიშნავია, რომ წონის და ზომის ეს თანაფარდობა განსხვავებულია სხვადასხვა ჯგუფის ქვებისთვის. მაგალითად, ლალი და საფირონი უფრო მძიმეა, ვიდრე ალმასი (სამეცნიერო ენაზე, მათ უფრო მაღალი კუთრი წონა აქვთ, ასე რომ 1 კარატი ლალი ან საფირონი უფრო პატარა ზომის არის, ვიდრე იგივე წონის ალმასი. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის იხილე ოქროს, ვერცხლის და ძვირფასი ქვების წონები და ზომები.

 

კილოგრამები-ი კარატები-ში ცხრილი
Start
Increments
Accuracy
Format
ცხრილის ამობეჭდვა 
<უფრო მცირე სიდიდეები  უფრო დიდი სიდიდეები > 
კილოგრამები კარატები
0kg 0.00ct
1kg 5000.00ct
2kg 10000.00ct
3kg 15000.00ct
4kg 20000.00ct
5kg 25000.00ct
6kg 30000.00ct
7kg 35000.00ct
8kg 40000.00ct
9kg 45000.00ct
10kg 50000.00ct
11kg 55000.00ct
12kg 60000.00ct
13kg 65000.00ct
14kg 70000.00ct
15kg 75000.00ct
16kg 80000.00ct
17kg 85000.00ct
18kg 90000.00ct
19kg 95000.00ct
კილოგრამები კარატები
20kg 100000.00ct
21kg 105000.00ct
22kg 110000.00ct
23kg 115000.00ct
24kg 120000.00ct
25kg 125000.00ct
26kg 130000.00ct
27kg 135000.00ct
28kg 140000.00ct
29kg 145000.00ct
30kg 150000.00ct
31kg 155000.00ct
32kg 160000.00ct
33kg 165000.00ct
34kg 170000.00ct
35kg 175000.00ct
36kg 180000.00ct
37kg 185000.00ct
38kg 190000.00ct
39kg 195000.00ct
კილოგრამები კარატები
40kg 200000.00ct
41kg 205000.00ct
42kg 210000.00ct
43kg 215000.00ct
44kg 220000.00ct
45kg 225000.00ct
46kg 230000.00ct
47kg 235000.00ct
48kg 240000.00ct
49kg 245000.00ct
50kg 250000.00ct
51kg 255000.00ct
52kg 260000.00ct
53kg 265000.00ct
54kg 270000.00ct
55kg 275000.00ct
56kg 280000.00ct
57kg 285000.00ct
58kg 290000.00ct
59kg 295000.00ct
მეტრული გადაყვანის ცხრილი გადამყვანი აპლიკაცია მობილური ტელეფონებისთვის წონა ტემპერატურა სიგრძე ფართობი მოცულობა სიჩქარე დრო