તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુક્રેનિયન રિવનિયા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

યુક્રેનિયન રિવનિયા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

રિવનિયા, યુક્રેનનું ચલણ છે, એક રિવનિયાના 100 કોપિયોક પેટાએકમ છે. અવમૂલ્યનના પરિણામે, 1 રિવનિયા જેવી નાની કિંમતના કોપિયોક સિક્કા અને નોટ હજુ પણ સામાન્ય ઉપયોગમાં છે, એક યુએસ ડોલર બિલ સમાન. સિક્કાઓ 1, 2, 5, 10, 25 અને 50 કોપિયોક અને 1 રિવનિયા માં આવે છે. બેંકનોટ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 અને 500 રિવનિયામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: