તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુરો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

યુરો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

યુરો 18 યુરોઝોનના દેશોનું સત્તાવાર ચલણ છે. ચલણનું સંચાલન યુરોસિસ્ટમ સાથે મળીને ફ્રૅંકફર્ટ માં આધારિત યુરોપીયન સેન્ટ્રલ બેન્ક (ઇસીબી) દ્વારા થાય છે. આધુનિક ચલણ હોવા છતાં, તે પહહેલાથી જ દ્વિતિય સૌથી મોટું અનામત ચલણ છે અને વિશ્વમાં બીજું સૌથી વધુ વેપાર કરાતું ચલણ છે. યુરો સિક્કા 1C, 2C, 5C, 10c, 20C, 50C, €1 અને 2€ માં આવે છે. યુરો બેંકનોટ €5, 10€, €20, 50€, €100, €200 અને €500 માં ઉપલબ્ધ છે. બધા યુરો સિક્કા ની સામાન્ય બાજુ હોય

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: