તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઓસ્ટ્રેલિયા કોમનવેલ્થનું રાષ્ટ્રીય ચલણ ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર છે. 1966 થી ઉપયોગમાં, ચલણ હાલમાં વિશ્વનું પાંચમા ક્રમનું સૌથી વધું વેપાર થતું ચલણ છે. ક્યારેક "ઓસિ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આ ચલણ 5C, 10c, 20C, 50C, $1 અને $2 ના સિક્કા અને $5, $10, $20, $50 અને $100 ની બેંકનોટ નું બનેલ છે. ઓસ્ટ્રેલિયન સિક્કો એક બાજુ પર મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીય દર્શાવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: