તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સ્વિસ ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સ્વિસ ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સ્વિસ ફ્રેંક સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ અને લૈચટેંસ્ટેઇનનું સત્તાવાર ચલણ છે. તે જર્મનીના બુસિંગેન(Büsingen) એમ હોક્રૈન(Hochrhein) તેમજ ઇટાલી માં કેમ્પિઓને ડી 'ઇટાલિયા વિસ્તારમાં પણ વપરાય છે. એક સ્વિસ ફ્રેંક 100 સેન્ટાઇમ બરાબર છે, જર્મનમાં રેપન અને ઇટાલિયનમાં સેન્ટેસિમો તરીકે પણ ઓળખાય છે. સિક્કા ½, 1, 2 અને 5 સ્વિસ ફ્રાન્ક તેમજ 5, 10 અને 20 સ્વિસ સેન્ટાઇમમાં આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100, 200 અને 1000 સ્વિસ ફ્રાન્કમાં ઉપલબ્ધ છે. અનામત

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: