તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

યુએસ ડોલર યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાનું સત્તાવાર ચલણ છે અને વિશ્વનું સૌથી શક્તિશાળી ચલણ છે. વિશ્વમાં પ્રથમ નંબર પર વેપાર થતા ચલણ તરીકે સ્થાન મેળવ્યું છે, તે સૌથી મોટૂં અનામત ચલણ છે. ઘણા દેશો તેમના પ્રાથમિક અથવા ગૌણ ચલણ તરીકે યુએસ ડોલરનો ઉપયોગ કરે છે. ડોલર 100 સેન્ટનો બને છે, 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢ અને $1 ના સિક્કા આવે છે. બેંક નોટ $1, $2, $5, $10, $20, $50 અને $100 માં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: