તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યેમેની રીયાલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

યેમેની રીયાલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

1990 થી યેમેનનું સત્તાવાર ચલણ, રિયાલની કિંમત યેર 215 થી આજે યેર 20 સુધી ડોલર સામે ઘટી હતી. સિક્કાઓ 1, 5, 10 અને 20 રિયાલ માં આવે છે. બેંકનોટ 50, 100, 200, 250, 500 અને 1000 રિયાલ બીલ માં મળી આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: