તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

તાજિકિસ્તાની સોમોની →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

તાજિકિસ્તાની સોમોની

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

માત્ર 2000 માં રજૂ થયેલ, તાજિકિસ્તાન સોમોની સેન્ટ પીટર્સબર્ગ, રશિયા માં ગોઝનૅક ટંકશાળ માં પાડવામાં આવ્યા હતા. ચલણ 5, 10, 20, 25 અને 50 દિરામ સિક્કા અને 1, 3 અને 5 સોમોની સિક્કા સાથે, એક સોમોની માટે 100 દિરામમાં આવે છે. બેંકનોટ 1, 5, 20 અને 50 દિરામ અને 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 અને 500 સોમોનીમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: