તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સર્બિયન દીનાર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સર્બિયન દીનાર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સર્બિયન દિનાર સર્બિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. આજે સર્બિયન ચલણ 1, 2, 5, 10 અને 20 પેરા સિક્કા તેમજ 10, 20, 50, 100, 200, 500 અને 1000 દિનાર નોટ માં ઉપલબ્ધ છે. 2000 અને 5000 દિનાર નોટ પણ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ ભાગ્યે જ તેનો ઉપયોગ થાય છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: