તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સિએરા લિઓનિઅન લિઓન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સિએરા લિઓનિઅન લિઓન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સીએરા લિઓનિઅન લેઓન સીએરે લેઓનનું સત્તાવાર ચલણ છે. જૂન 2010 માં બેન્ક ઓફ સીએરા લેઓન નાના કદની અને વધુ ટકાઉ એવી નોટનો એક નવો સમુહ બહાર પાડ્યો હતો. નવી નોટ લે 1000, લે 2000, લે 5000 અને લે 10000 છે. હજુ પણ વપરાશમાં, પરંતુ ઓછા સામાન્ય સિક્કા, 10, 50, 100, 500 લિઓન છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: