તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

પપુઆ ન્યુ ગ્યુએના કિના →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

પપુઆ ન્યુ ગ્યુએના કિના

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

પપુઆ ન્યુ ગીની નું સત્તાવાર ચલણ કિના છે. આ શબ્દ કિના પપુઆ ન્યુ ગીનીમાં વ્યાપકપણે બધે વેપાર થતા મોતીના છિપ ના નામ પરથી આવ્યો છે. આ કિના 100 ટોએઆમાં વિભાજિત થાય છે. સિક્કા 5, 10, 20, 50 ટોએઆ અને 1 કિના માં આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 કિનામાં મળી આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: