તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

પેરાગ્વેયન ગુઆરની →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

પેરાગ્વેયન ગુઆરની

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

પેરાગુયાન ગુઆરાની (Paraguyan Guaraní) ચલણ 50, 100, 500 અને 1000 ગુઆરાની સિક્કાઓમાં અને 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 અને 100000 ગુઆરાની બેંકનોટ માં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: