તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ક્યુબન પેસો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ક્યુબન પેસો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ક્યુબન પેસો વધુ મૂલ્યવાન કન્વર્ટિબલ પેસો (સીયુસી-CUC) સાથે ક્યુબાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક ક્યુબન પેસો 100 સેન્ટાવો બરાબર છે. સિક્કા 1 સેન્ટાવો, 5 સેન્ટાવો, 20 સેન્ટાવો, 1 પેસો અને 3 પેસોમાં આવે છે. બેંકનોટ 1, 3, 5, 10, 20, 50 અને 100 પેસોમાં આવે છે. કન્વર્ટિબલ પેસો ક્યુબન પેસો કરતાં વધુ કિંમતી છે અને, જેમ કે દેશમાં અને દ્વિસ્તરિય વર્ગ સિસ્ટમમાં તણાવનું કારણ છે, પરંતુ તે તબક્કાવાર દૂર કરવા યોજના કરવામાં આવી છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: