તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કોલંબિયાના પેસો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કોલંબિયાના પેસો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કોલમ્બિઅન પેસો કોલમ્બિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક કોલંબિઅન પેસો 100 સેન્ટાવો બરાબર છે. સિક્કા 50, 100, 200 અને 500 પેસોમાં આવે છે. 20 પેસોના સિક્કા પણ અસ્તિત્વમાં છે, પરંતુ ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે. બેંકનોટ 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 અને 50000 પેસોમાં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: