તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કિરાગિઝ્સ્તાની સોમ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કિરાગિઝ્સ્તાની સોમ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કિર્ગિસ્તાની સોમ કિર્ગિઝ્સ્તાનનું સત્તાવાર ચલણ છે. સોમ 100 ટયિય્ન (Tyiyn) સમાન છે. તે 200 રુબલ માટે 1 સોમ ની કિંમત પર રશિયન રૂબલને બદલવા માટે 1993 માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ચોથી શ્રેણીની બેંકનોટ  20, 50, 100, 200, 500, 1000, અને 5000 સોમમાં 2009 માં રજૂ કરવામાં આવી હતી. સિક્કા 1, 3, 5, 10 સોમ અને 1, 10, 50 ટયિય્નમાં વપરાશમાં છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: