તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કેન્યાના શિલિંગ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કેન્યાના શિલિંગ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કેન્યન શિલિંગ કેન્યાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક કેન્યન શિલિંગ 100 સેન્ટ બરાબર છે. સિક્કા 1, 5, 10 અને 20 શિલિંગમાં આવે છે. 50 સેન્ટ અને 40 શિલિંગના સિક્કા પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પરંતુ વધુ વપરાશમાં નથી. બેંકનોટ 50, 100, 200, 500 અને 1000 શિલિંગના આવે છે. 10 અને 20 શિલિંગ બેંકનોટ દુર્લભ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: