તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

દક્ષિણ કોરિયન વોન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

દક્ષિણ કોરિયન વોન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

વોન અથવા ₩ દક્ષિણ કોરિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે (વધુ ઔપચારિક રીતે ડેમોક્રેટિક પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ કોરિયા તરીકે ઓળખાય છે). વોન 100 જેઓન (Jeon) (전) નો બનેલી છે. દક્ષિણ કોરિયાની  સરકારે માત્ર કેઓએમએસસીઓ (KOMSCO) (કોરિયા ટંકશાળ (મિન્ટિંગ) અને સુરક્ષા મુદ્રણ કોર્પોરેશન) સરકારી માલિકીના કોર્પોરેશન દ્વારા બેંકનોટ અને સિક્કા છાપવા માટે બેન્ક ઓફ કોરિયા ને અધિકૃત કરેલ છે. વિશ્વના મોટા ભાગના ચલણની જેમ નહી, હાલમાં દક

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: