તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

CFP ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

CFP ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સીએફપી (CFP) ફ્રેંક ચેંજ ફ્રેંક પેસિફિકનું ચલણ છે જેનું ભાષાંતર "પેસિફિક ફ્રેંક એક્સચેન્જ" તરીકે થાય છે અને ફ્રેન્ચ પોલીનેશિયા, ન્યુ સેલેડોનિયા અને વેલીસ એન્ડ ફ્યુટુનાનો બનેલો છે. સિક્કાઓ 1, 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 ફ્રેંક માં આવે છે. બીલ 500, 1000, 5000 અને 10000 ફ્રેંક નોટમાં આપવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: