તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ચેક કોરુના →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ચેક કોરુના

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ચેક કોરુના 1993 માં તેના સરજનથી ઝેક રીપબ્લીકનું સત્તાવાર ચલણ રહ્યું છે. એક ચેક કોરુના 100 હેલેરુ (Haléřů) બરાબર છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 સી માં આવે છે અને બેંકનોટ 10, 20, 500, 1000 અને 2000 સી માં છાપવામાં આવે છે. 5000 સીની બેંકનોટ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પરંતુ વધુ વપરાશમાં નથી.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: