તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બેલારુશિયન રૂબલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બેલારુશિયન રૂબલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

આ બેલારુસિયન રૂબલ બેલારુસનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક રૂબલ 100 કાપેયકાસ નો બને છે. સ્મારક સિવાય કોઈ સિક્કાઓ અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી. બેંકનોટ 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 અને 100000 રૂબલ માં ઉપલબ્ધ છે. 50 અને 200000 રૂબલ બેંકનોટ પરિભ્રમણમાં હોય છે, પરંતુ વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: