તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

અરુબન ફ્લોરિન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

અરુબન ફ્લોરિન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

અરુબા ના ડચ કેરેબિયન ટાપુ અરુબન ફ્લોરિન કહેવાતા તેમના પોતાના ચલણનો ઉપયોગ કરે છે. 1986 માં નેધરલેન્ડ એન્ટિલિયન ગ્વીલ્ડરને બદલે, આ ફ્લોરીન 100 સેન્ટનું બને છે અને 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટના સિક્કા, 1 અને 5 ફ્લોરીન સિક્કા અને 10, 25, 50, 100 અને 500 ફ્લોરીન બેંકનોટમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: