તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

આર્જેન્ટિના પેસો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

આર્જેન્ટિના પેસો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

આર્જેન્ટિના પેસો અર્જેન્ટીનાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક પેસો 100 સેન્ટાવો બરાબર છે. સિક્કા 1, 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટાવો તેમજ 1 અને 2 પેસો માં વહેંચાયેલ છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 પેસોમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: