Βρετανικά Τέταρτα σε Κουταλάκια μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Κουταλάκια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Βρετανικά Τέταρτα για Αμερικανικά Κουταλάκια

  2. Βρετανικά Τέταρτα για Βρετανικά Κουταλάκια

  3. Βρετανικά Τέταρτα για Μετρικά Κουταλάκια

Βρετανικά Τέταρτα

Ένα βρετανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά ή για ξηρά) ίσο με 2 ποτήρια (pints) ή 1.136 λίτρα

Κουταλάκια

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά διαφορετικά είδη κουταλιών γλυκού: αμερικανική, βρετανική και ως μονάδα μέτρησης. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.