Κουταλάκια σε Χιλιοστόλιτρο μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Κουταλάκια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικά Κουταλάκια για Χιλιοστόλιτρο

  2. Βρετανικά Κουταλάκια για Χιλιοστόλιτρο

  3. Μετρικά Κουταλάκια για Χιλιοστόλιτρο

Κουταλάκια

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά διαφορετικά είδη κουταλιών γλυκού: αμερικανική, βρετανική και ως μονάδα μέτρησης. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.

Χιλιοστόλιτρο

Μια μονάδα μέτρησης του όγκου ίση με ένα χιλιοστό (1/1000) του ενός λίτρου.