Κουταλιές σε Gills (Βρετανικά) μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Κουταλιές. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικές Κουταλιές για Gills (Βρετανικά)

  2. Βρετανικές Κουταλιές για Gills (Βρετανικά)

  3. Μετρικές Κουταλιες για Gills (Βρετανικά)

Κουταλιές

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά διαφορετικά είδη κουταλιών σούπας: αμερικανική, βρετανική και ως μονάδα μέτρησης. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.

Gills (Βρετανικά)

Μια βρετανική μονάδα μέτρησης ίση με το ένα τέταρτο ενός βρετανικού pint