Λίτρα σε Pints μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Pints. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Λίτρα για Αμερικανικά Pints (για υγρά)

  2. Λίτρα για Αμερικανικά Pints (για ξηρά υλικά)

  3. Λίτρα για Βρετανικά Pints

Λίτρα

Βασική μονάδα όγκου στο μετρικό σύστημα. Ένα λίτρο νερού ζυγίζει ένα κιλό.

Pints

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά διαφορετικά είδη ποτηριών (pints): αμερικανικό για υγρά, αμερικανικό για ξηρά και βρετανικό. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.