Φλιντζάνια σε Χιλιοστόλιτρο μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Φλιντζάνια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικά Φλιντζάνια για Χιλιοστόλιτρο

  2. Καναδικά Φλιντζάνια για Χιλιοστόλιτρο

  3. Μετρικά Φλιντζάνια για Χιλιοστόλιτρο

Φλιντζάνια

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά διαφορετικά είδη κυπέλλων (cups): αμερικανικό, καναδέζικο και ως μονάδα μέτρησης. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.

Χιλιοστόλιτρο

Μια μονάδα μέτρησης του όγκου ίση με ένα χιλιοστό (1/1000) του ενός λίτρου.