Millímetres conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Millímetres

Abreviatura / Símbol:

 • mm
 • mil (abreviatura en anglès de mil.límetre per a ús informal)

Unitat de:

 • Longitud

D'ús mundial:

 • El peu cúbic s'utilitza principalment als Estats Units, al Canadà i al Regne Unit com a unitat de mesura de volum.

Definició:

El mil.límetre és una unitat de longitud del sistema mètric equivalent a una mil.lèsima part d'un metre (la unitat bàsica del SI de longitud).

Referències Comunes:

 • Hi ha 25,4 mil.límetres en una polzada.
 • El cap d'una agulla de cap és d'aproximadament 2 mm de diàmetre.
 • Un CD té aproximadament 1,2 mm de gruix.
 • El model 00 d'ample de vies en modelisme ferroviari mesura 16,5 mm entre rails
 • El nivell 1 en les màquines de tallar els cabells talla aproximadament 3 mm de longitud (nivell 2 a 6 mm, nivell 3 a 9 mm, i així successivament).

ús de context:

Els mil.límetres s'utilitzen com a unitat de mesura estàndard de longitud en enginyeria i en el sector comercial, on es requereix una major precisió que la que ofereix el centímetre.

Quan es necessita mesurar o expressar una mesura amb major precisió, s'utilitzen fraccions d'un mil.límetre de fins a tres decimals.

Els mil.límetres s'utilitzen comunament per descriure el calibre de les municions petites i les armes que s'utilitzen per disparar-les , com ara el rifle d'assalt de 9 mm.

grups components:

 • 1/1.000 mm = un micròmetre
 • 1/1.000.000 mm = un nanòmetre
 • Altres unitats gradualment més petites són el picòmetre, femtòmetre, attòmetre, zeptòmetre i yoctòmetre.

múltiple:

 • Hi ha moltes unitats per expressar els múltiples del mil.límetre, però aquetes es defineixen per la seva relació amb el metre (la unitat bàsica del sistema internacional de longitud) i no per la seva relació amb el mil.límetre.
 • 10 mm = 1 centímetre (cm)
 • 1.000 mm = 1 metre (m)