Llegües marines conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Llegües marines

Una llegua nàutica eren 6.080 iardes - o tres milles nàutiques (cada llegua són 6.080 peus). Tingueu en compte que també hi ha llegües dels EUA,  llegües del Regne Unit i llegües marines del Regne Unit i que totes són diferents.