Kilòmetres conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Kilòmetres

 • Km
 • Col.loquial: 'k' o 'Kays', en anglès, només en llenguatge parlat
 • Unitat de:

  • Longitud / distància

  D'ús mundial:

  • El quilòmetre s'utilitza a tot el món com a unitat per expressar la distància entre els punts geogràfics sobre la terra, i en la majoria dels països és la unitat oficial per a aquest fi. Les excepcions principals són el Regne Unit i els Estats Units d'Amèrica, on la milla segueix sent la unitat estàndard.

  Definició:

  El kilòmetre és la unitat de longitud en el sistema mètric decimal equivalent a mil metres.

  1 km equival a 0,6214 milles.

  Origen:

  El sistema mètric, o decimal, de pesos i mesures es va definir i es va adoptar a França al 1795. Tot utilitzant el metre com la base per a les mesures de longitud, aquest sistema s'utilitza ara, oficialment, a tot el món, amb algunes excepcions notables.

  Referències Comunes:

  • L'edifici més alt del món, el Burk Khalifa a Dubai, mesura 0,82984 quilòmetres d'altura.
  • Les cascades del Niàgara, a la frontera dels EUA / Canadà, mesuren aproximadament 1 km d'ample
  • El cim de l' Everest mesura 8,848 quilòmetres sobre el nivell del mar.
  • París, a França, és a 878 quilòmetres de Berlín, a Alemanya, tot i que caldria viatjar més de 1.050 quilòmetres per anar d'una ciutat a una altra per transport terrestre.
  • La distància mitjana entre la Terra i la Lluna és de 384.400 quilòmetres.

  ús de context:

  El kilòmetre s'utilitza comunament als senyals de trànsit per indicar la distància que queda per recórrer per arribar per arribar a un determinat lloc. També és la unitat més popular per descriure la distància en línea recta (sobre la superfície de la terra) entre dos llocs.

  grups components:

  • 1 km = 1.000m (metres)

  múltiple:

  • Les unitats de longitud/ distància en l'escala mètrica es basen en fraccions o múltiples d'un metre., així, no hi ha múltiples oficials del kilòmetre.
  • No obstant això, hi ha mesures mètriques de longitud / distància més grans d'un kilòmetre que es poden expressar en kilòmetres.
  • Un megàmetre = 1 milió de metres (o 10.000 km)
  • Un gigàmetre = 1 bilió de metres (o 1.000.000 km)