Llegües nord-americanes conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Llegües nord-americanes

Una unitat de distància igual a 3,0 milles terrestres (4,8 quilòmetres). Tingueu en compte que també hi ha llegües marines; les llegües del Regne Unit i les llegües marines del Regne Unit són diferents.