Decímetres conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Decímetres

Una unitat mètrica de longitud igual a una desena part d'un metre