Milles marines britàniques conversió

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar el convertidor mètric que necessiteu

Milles marines britàniques

Les milles nàutiques mesuren la distància. 1 milla nàutica és la distància angular d'1 minut d'arc a la superfície de la terra. Com aquestes difereixen lleugerament (6108 'al pol i 6046' a l'equador) es va adoptar 6080' (sent el seu valor aproximat al Canal Anglès). La milla nàutica internacional és 1.852 metres, pràcticament igual que la milla marina del Regne Unit.