centimetri u palci konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

palci u centimetri (Zamjenite jedinice)

Format
Preciznost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pozornost: Možete uvećati ili umanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam treba.

Obratite pozornost: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Prikaži formulu

konvertuj centimetri u palci 

in =
cm * 0.39370
 
 
 
Pokaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija: centimetri
Više informacija: palci

centimetri

Centimetar predstavlja jedinicu za duljinu u metričkom sistemu i izjednačen je sa stotim dijelom metra.

1cm jednak je 0.39370 palaca.

 

konvertuj centimetri u palci 

in =
cm * 0.39370
 
 
 

palci

Palac je jedinica za duljinu koja se primarno koristi u imperijalnim i američkim običajnim mjernim sistemima, i iznosi 1/12 stopei 1/36 jarda.

 

centimetri u palci tablica

Početak
Povećanja
Tačnost
Format
Tablica za tiskanje
< Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
centimetri palci
0cm 0.00in
1cm 0.39in
2cm 0.79in
3cm 1.18in
4cm 1.57in
5cm 1.97in
6cm 2.36in
7cm 2.76in
8cm 3.15in
9cm 3.54in
10cm 3.94in
11cm 4.33in
12cm 4.72in
13cm 5.12in
14cm 5.51in
15cm 5.91in
16cm 6.30in
17cm 6.69in
18cm 7.09in
19cm 7.48in
centimetri palci
20cm 7.87in
21cm 8.27in
22cm 8.66in
23cm 9.06in
24cm 9.45in
25cm 9.84in
26cm 10.24in
27cm 10.63in
28cm 11.02in
29cm 11.42in
30cm 11.81in
31cm 12.20in
32cm 12.60in
33cm 12.99in
34cm 13.39in
35cm 13.78in
36cm 14.17in
37cm 14.57in
38cm 14.96in
39cm 15.35in
centimetri palci
40cm 15.75in
41cm 16.14in
42cm 16.54in
43cm 16.93in
44cm 17.32in
45cm 17.72in
46cm 18.11in
47cm 18.50in
48cm 18.90in
49cm 19.29in
50cm 19.69in
51cm 20.08in
52cm 20.47in
53cm 20.87in
54cm 21.26in
55cm 21.65in
56cm 22.05in
57cm 22.44in
58cm 22.83in
59cm 23.23in
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobitel. duljina temperatura  težina površina zapremina brzina vrijeme