konverzija centimetri

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

centimetri

Skraćenica/Simbol:

  • cm

Jedinica:

  • Duljina/udaljenost

Upotreba diljem svijeta :

  • Centimetar se širom svijeta koristi kao mjerna jedinica za duljinu. Postoji nekoliko izuzetaka, od kojih su najznačajnije Sjedinjene Države, koje i dalje pretežno koriste Američki običajni (sličan imperijalnom) sistem.

Definicija:

Centimetar predstavlja jedinicu za duljinu u metričkom sistemu i izjednačen je sa stotim dijelom metra.

1cm jednak je 0.39370 palaca.

Podrijetlo:

Metrički, ili decimalni, sistem težina i mjera usvojen je i definiran u Francuskoj 1795. godine. Koristimetar kao osnovnu mjeru za duljinu, i taj sistem se sada zvanično koristi širom planete.

Česte reference:

  • Američki  nikl(pet centi) ima prečnik od približno 2 cm.
  • Rožnjača ljudskog oka ima prečnik od približno 1,15 cm (11,5mm).
  • Jedna imperijalna stopaiznosi približno 30,5 cm.

Upotreba u kontekstu:

Centimetar se koristi kao svakodnevna jedinica mjere u svim zemljama koje su usvojile medjunarodni (SI) sistem jedinica, u situacijama i primjenama u kojima se definiranje dijelova centimetra smatra beznačajnim.

Primjene koje zahtjevaju viši stupanj preciznosti, poput projektovanja i inženjerstva, mahom će utvrđivati duljine upotrebljavajući milimetre ili decimalne dijelove metra.

Komponentne jedinice:

Multiplikatori:

  • 100cm = 1 m (metar).
  • Jedinice duljine/ udaljenosti na metričkoj skali zasnovane su na dijelovima ili umnožcima jednog metra.