konverzija metri

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

metri

 • m
 • Jedinica:

  • Duljina/udaljenost

  Upotreba diljem svijeta :

  • Metar je , kao dio metričkog sistema, jedinica mjere za udaljenost širom svijeta, pri čemu su Sjedinjene Države glavni izuzetak, jer se u njima u većini situacija koristi imperijalni sistem.

  Opis:

  Metar predstavlja jedinicu za duljinu u metričkom sistemu i osnovnu jedinicu za duljinu u Međunarodnom sistemu jedinica (SI).

  Kao osnovna jedinica za duljinu u SI i drugim m.k.s. sistemima (koji se baziraju na metrima, kilogramima i sekundama) metar se koristi za izvođenje drugih jedinica mjere poput njutna, za silu.

  Definicija:

  1m iznosi 1,0936 jardi, ili 39,370 palaca.

  Od 1983. godine, metar se zvanično definira kao duljina putanje koju svjetlost pređe u vakumu tokom vremenskog intervala od 1/299.792.458 sekundi.

  Podrijetlo:

  Jedinice mjere bazirane na decimalnom sistemu su se pojavile u kasnom 17. vijeku. Pri čemu je reč metar izvedena od grčke reči métron katholikón, što znači ""univerzalna mjera"".

  Rana definicija metra bila je "duljina klatna sa polu-periodom od jedne sekunde". Do 18. vijeka definicija zasnovana na "jednom desetomilionitom dijelu duljine Zemljinog meridijana duž jednog kvadranta" (razdaljine od ekvatora do Sjevernog Pola) je bila sve popularnija, te je ovo bila prihvaćena definicija kada je Francuska usvojila metrički sistem 1795. godine.

  Prototip metarskih poluga - najpre bronzani, zatim platinumski i na kraju od legure platinuma i iridijuma- bili su izrađivani kako su se smijenjivali standardi za metar. Metar je ponovo definiran 1960. godine pomoću talasnih dužina radijacije, prije sadašnje definicije usvojene 1983. godine, koja povezuje metar sa brzinom svjetlosti.

  Česte reference:

  • Prosječna visina muškarca je oko 1,75 m.
  • Prepreke u Olimpijskim trkama na 110 m s preponama su visoke 1,067 m.
  • Najviša zgrada na svijetu (od 2012. godine), Burdž Kalifa u Dubaiu, visoka je 828 m. 
  • Empajer stejt bilding u Njujorku visok je 381 m.
  • Standardni kolosek željezničke pruge (razmak između šina) je 1,435 m.

  Komponentne jedinice:

  • 1/100 m = jedan centimetar
  • 1/1000 m = jedan milimetar
  • Vidjeti i mikrometar, nanometar, pikometar, femtometar, atometar, zeptometar i joktometar.

  Multiplikatori:

  • Najčešće korišten umnožak je kilometar (1.000 m), ali posto je i mnogi drugi SI umnožci metra, uključujući dekametar (10 m), hektometar (100 m) i megametar (milion metara).
  • Najveći SI umnožak metra je jotametar, (1.000.000.000.000.000.000.000.000 metara).