konverzija milimetri

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

milimetri

 • mm
 • mil (neformalno)
 • Jedinica:

  • Duljina

  Upotreba diljem svijeta :

  • Milimetar se, kao dio metričkog sistema, upotrebljava kao mjera za duljinu širom svijeta. Najbitniji izuzetak su Sjedinjene Države, gdje se imperijalni sistem i dalje koristi u većini slučajeva.

  Definicija:

  Milimetar je jedinica za duljinu u metričkom sistemu, i predstavlja hiljaditi dio metra (SI osnovna jedinica za duljinu).

  Česte reference:

  • Jedan palac ima 25,4 milimetra.
  • Vrh igle ima prečnik od približno 2 mm.
  • CD ima debljinu od približno 1, 2 mm.
  • 00 model koloseka željeznice mjeri 16,5mm između šina.
  • Šnale za kosu stepena 1 skraćuju kosu za približno 3 mm u dužini (šnale za kosu stepena 2 skraćuju do 6 mm, stepena 3 do 9 mm itd.)

  Upotreba u kontekstu:

  Milimetri se koriste kao standardna mjera za duljinu u svim tipovima inženjeringa i komercijalnih primjena gdje je neophodna veća preciznost od najbližeg centimetra.

  Kada je neophodno mjeriti i izražavati mjere sa još većom preciznošću, koriste se dijelovi milimetra do tri decimale.

  Milimetri se često koriste za opisivanje malih kalibara i oružja koje ih koriste, kao na primjer Uzi 9 mm jurišna puška.

  Komponentne jedinice:

  • 1/1000 mm = jedan mikrometar
  • 1/1000000 mm = jedan nanometar
  • U dalje, progresivno manje jedinice ubrajaju se pikometar, femtometar, atometar, zeptometar i joktometar.

  Multiplikatori:

  • Postoje brojne jedinice kojima se izražavaju umnožci milimetra, ali se one definiraju u odnosu na metar (osnovna SI jedinica za duljinu), a ne na milimetar.
  • 10mm = 1 centimetar (cm)
  • 1000 mm = 1 metar (m)