milimetri u palci konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

palci u milimetri (Zamjenite jedinice)

Format
Preciznost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pozornost: Možete uvećati ili umanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam treba.

Obratite pozornost: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Prikaži formulu

konvertuj milimetri u palci 

in =
mm * 0.039370
 
 
 
Pokaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija: milimetri
Više informacija: palci

milimetri

Milimetar je jedinica za duljinu u metričkom sistemu, i predstavlja hiljaditi dio metra (SI osnovna jedinica za duljinu).

 

konvertuj milimetri u palci 

in =
mm * 0.039370
 
 
 

palci

Palac je jedinica za duljinu koja se primarno koristi u imperijalnim i američkim običajnim mjernim sistemima, i iznosi 1/12 stopei 1/36 jarda.

 

milimetri u palci tablica

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za tiskanje
&It; Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
milimetri palci
0mm 0.00in
1mm 0.04in
2mm 0.08in
3mm 0.12in
4mm 0.16in
5mm 0.20in
6mm 0.24in
7mm 0.28in
8mm 0.31in
9mm 0.35in
10mm 0.39in
11mm 0.43in
12mm 0.47in
13mm 0.51in
14mm 0.55in
15mm 0.59in
16mm 0.63in
17mm 0.67in
18mm 0.71in
19mm 0.75in
milimetri palci
20mm 0.79in
21mm 0.83in
22mm 0.87in
23mm 0.91in
24mm 0.94in
25mm 0.98in
26mm 1.02in
27mm 1.06in
28mm 1.10in
29mm 1.14in
30mm 1.18in
31mm 1.22in
32mm 1.26in
33mm 1.30in
34mm 1.34in
35mm 1.38in
36mm 1.42in
37mm 1.46in
38mm 1.50in
39mm 1.54in
milimetri palci
40mm 1.57in
41mm 1.61in
42mm 1.65in
43mm 1.69in
44mm 1.73in
45mm 1.77in
46mm 1.81in
47mm 1.85in
48mm 1.89in
49mm 1.93in
50mm 1.97in
51mm 2.01in
52mm 2.05in
53mm 2.09in
54mm 2.13in
55mm 2.17in
56mm 2.20in
57mm 2.24in
58mm 2.28in
59mm 2.32in
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobitel. duljina temperatura  težina površina zapremina brzina vrijeme