stope u metri konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

metri u stope (Zamjenite jedinice)

Format
Preciznost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pozornost: Možete uvećati ili umanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam treba.

Obratite pozornost: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Prikaži formulu

konvertuj stope u metri 

m =
ft
 
______
 
 
3.2808
Pokaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija: stope
Više informacija: metri

stope

Međunarodni sporazum o jardu i funti iz 1959. godine (koji su potpisale Sjedinjene Države i zemlje Komonvelta) definira da jard iznosi točno 0,9144 metra, iz čega proizilazi da stopa iznosi točno 0,3048 metara (304,8 mm).

 

konvertuj stope u metri 

m =
ft
 
______
 
 
3.2808

metri

Metar predstavlja jedinicu za duljinu u metričkom sistemu i osnovnu jedinicu za duljinu u Međunarodnom sistemu jedinica (SI).

Kao osnovna jedinica za duljinu u SI i drugim m.k.s. sistemima (koji se baziraju na metrima, kilogramima i sekundama) metar se koristi za izvođenje drugih jedinica mjere poput njutna, za silu.

 

stope u metri tablica

Početak
Povećanja
Tačnost
Format
Tablica za tiskanje
< Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
stope metri
0ft 0.00m
1ft 0.30m
2ft 0.61m
3ft 0.91m
4ft 1.22m
5ft 1.52m
6ft 1.83m
7ft 2.13m
8ft 2.44m
9ft 2.74m
10ft 3.05m
11ft 3.35m
12ft 3.66m
13ft 3.96m
14ft 4.27m
15ft 4.57m
16ft 4.88m
17ft 5.18m
18ft 5.49m
19ft 5.79m
stope metri
20ft 6.10m
21ft 6.40m
22ft 6.71m
23ft 7.01m
24ft 7.32m
25ft 7.62m
26ft 7.92m
27ft 8.23m
28ft 8.53m
29ft 8.84m
30ft 9.14m
31ft 9.45m
32ft 9.75m
33ft 10.06m
34ft 10.36m
35ft 10.67m
36ft 10.97m
37ft 11.28m
38ft 11.58m
39ft 11.89m
stope metri
40ft 12.19m
41ft 12.50m
42ft 12.80m
43ft 13.11m
44ft 13.41m
45ft 13.72m
46ft 14.02m
47ft 14.33m
48ft 14.63m
49ft 14.94m
50ft 15.24m
51ft 15.54m
52ft 15.85m
53ft 16.15m
54ft 16.46m
55ft 16.76m
56ft 17.07m
57ft 17.37m
58ft 17.68m
59ft 17.98m
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobitel. duljina temperatura  težina površina zapremina brzina vrijeme