ABŞ Gallony (Suwuklyk)-dan Litr-a öwrülmesi

Download our Android App

Litr-dan ABŞ Gallony (Suwuklyk)-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

ABŞ Gallony (Suwuklyk) -den Litr-a göçürmek

L =
US gal lqd
 
____________
 
 
0.26417
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

ABŞ Gallony (Suwuklyk)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda (suwuklyk üçin) 4 kwarta ýa-da 3,785 litre deň bolan sygym ölçelýän birlik. ABŞ-nyň gury gallon we Angliýanyň gallonynyň ölçegleriniň tapawutlydygyny ýatda saklaň.

 

ABŞ Gallony (Suwuklyk) -den Litr-a göçürmek

L =
US gal lqd
 
____________
 
 
0.26417

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

ABŞ Gallony (Suwuklyk)-dan Litr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
ABŞ Gallony (Suwuklyk) Litr
0US gal lqd 0.00L
1US gal lqd 3.79L
2US gal lqd 7.57L
3US gal lqd 11.36L
4US gal lqd 15.14L
5US gal lqd 18.93L
6US gal lqd 22.71L
7US gal lqd 26.50L
8US gal lqd 30.28L
9US gal lqd 34.07L
10US gal lqd 37.85L
11US gal lqd 41.64L
12US gal lqd 45.42L
13US gal lqd 49.21L
14US gal lqd 53.00L
15US gal lqd 56.78L
16US gal lqd 60.57L
17US gal lqd 64.35L
18US gal lqd 68.14L
19US gal lqd 71.92L
ABŞ Gallony (Suwuklyk) Litr
20US gal lqd 75.71L
21US gal lqd 79.49L
22US gal lqd 83.28L
23US gal lqd 87.06L
24US gal lqd 90.85L
25US gal lqd 94.64L
26US gal lqd 98.42L
27US gal lqd 102.21L
28US gal lqd 105.99L
29US gal lqd 109.78L
30US gal lqd 113.56L
31US gal lqd 117.35L
32US gal lqd 121.13L
33US gal lqd 124.92L
34US gal lqd 128.70L
35US gal lqd 132.49L
36US gal lqd 136.27L
37US gal lqd 140.06L
38US gal lqd 143.85L
39US gal lqd 147.63L
ABŞ Gallony (Suwuklyk) Litr
40US gal lqd 151.42L
41US gal lqd 155.20L
42US gal lqd 158.99L
43US gal lqd 162.77L
44US gal lqd 166.56L
45US gal lqd 170.34L
46US gal lqd 174.13L
47US gal lqd 177.91L
48US gal lqd 181.70L
49US gal lqd 185.49L
50US gal lqd 189.27L
51US gal lqd 193.06L
52US gal lqd 196.84L
53US gal lqd 200.63L
54US gal lqd 204.41L
55US gal lqd 208.20L
56US gal lqd 211.98L
57US gal lqd 215.77L
58US gal lqd 219.55L
59US gal lqd 223.34L
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi