ABŞ Gallony-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a öwrülmesi

Download our Android App

ABŞ Barreli (Ýag)-dan ABŞ Gallony-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

ABŞ Gallony -den ABŞ Barreli (Ýag)-a göçürmek

US bbl oil =
UK gal * 0.028594
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: ABŞ Gallony

ABŞ Gallony

Imperial (BP) gallon resmi suratda 4.54609 litrýaly kesgitlendirilendir.

 

ABŞ Gallony -den ABŞ Barreli (Ýag)-a göçürmek

US bbl oil =
UK gal * 0.028594
 
 
 

ABŞ Barreli (Ýag)

Gury materiallaryň göwrümini ölçemek üçin ABŞ-nyň ölçeg birligidir. ABŞ-nyň suwuklyk barrelini, ABŞ-nyň federal barrelini, ABŞ-nyň nebit barrelini hem görüň.

 

ABŞ Gallony-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
ABŞ Gallony ABŞ Barreli (Ýag)
0UK gal 0.00US bbl oil
1UK gal 0.03US bbl oil
2UK gal 0.06US bbl oil
3UK gal 0.09US bbl oil
4UK gal 0.11US bbl oil
5UK gal 0.14US bbl oil
6UK gal 0.17US bbl oil
7UK gal 0.20US bbl oil
8UK gal 0.23US bbl oil
9UK gal 0.26US bbl oil
10UK gal 0.29US bbl oil
11UK gal 0.31US bbl oil
12UK gal 0.34US bbl oil
13UK gal 0.37US bbl oil
14UK gal 0.40US bbl oil
15UK gal 0.43US bbl oil
16UK gal 0.46US bbl oil
17UK gal 0.49US bbl oil
18UK gal 0.51US bbl oil
19UK gal 0.54US bbl oil
ABŞ Gallony ABŞ Barreli (Ýag)
20UK gal 0.57US bbl oil
21UK gal 0.60US bbl oil
22UK gal 0.63US bbl oil
23UK gal 0.66US bbl oil
24UK gal 0.69US bbl oil
25UK gal 0.71US bbl oil
26UK gal 0.74US bbl oil
27UK gal 0.77US bbl oil
28UK gal 0.80US bbl oil
29UK gal 0.83US bbl oil
30UK gal 0.86US bbl oil
31UK gal 0.89US bbl oil
32UK gal 0.92US bbl oil
33UK gal 0.94US bbl oil
34UK gal 0.97US bbl oil
35UK gal 1.00US bbl oil
36UK gal 1.03US bbl oil
37UK gal 1.06US bbl oil
38UK gal 1.09US bbl oil
39UK gal 1.12US bbl oil
ABŞ Gallony ABŞ Barreli (Ýag)
40UK gal 1.14US bbl oil
41UK gal 1.17US bbl oil
42UK gal 1.20US bbl oil
43UK gal 1.23US bbl oil
44UK gal 1.26US bbl oil
45UK gal 1.29US bbl oil
46UK gal 1.32US bbl oil
47UK gal 1.34US bbl oil
48UK gal 1.37US bbl oil
49UK gal 1.40US bbl oil
50UK gal 1.43US bbl oil
51UK gal 1.46US bbl oil
52UK gal 1.49US bbl oil
53UK gal 1.52US bbl oil
54UK gal 1.54US bbl oil
55UK gal 1.57US bbl oil
56UK gal 1.60US bbl oil
57UK gal 1.63US bbl oil
58UK gal 1.66US bbl oil
59UK gal 1.69US bbl oil
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi