Litr-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a öwrülmesi

Download our Android App

ABŞ Barreli (Ýag)-dan Litr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Litr -den ABŞ Barreli (Ýag)-a göçürmek

US bbl oil =
L * 0.0062898
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

Litr -den ABŞ Barreli (Ýag)-a göçürmek

US bbl oil =
L * 0.0062898
 
 
 

ABŞ Barreli (Ýag)

Gury materiallaryň göwrümini ölçemek üçin ABŞ-nyň ölçeg birligidir. ABŞ-nyň suwuklyk barrelini, ABŞ-nyň federal barrelini, ABŞ-nyň nebit barrelini hem görüň.

 

Litr-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Litr ABŞ Barreli (Ýag)
0L 0.00US bbl oil
1L 0.01US bbl oil
2L 0.01US bbl oil
3L 0.02US bbl oil
4L 0.03US bbl oil
5L 0.03US bbl oil
6L 0.04US bbl oil
7L 0.04US bbl oil
8L 0.05US bbl oil
9L 0.06US bbl oil
10L 0.06US bbl oil
11L 0.07US bbl oil
12L 0.08US bbl oil
13L 0.08US bbl oil
14L 0.09US bbl oil
15L 0.09US bbl oil
16L 0.10US bbl oil
17L 0.11US bbl oil
18L 0.11US bbl oil
19L 0.12US bbl oil
Litr ABŞ Barreli (Ýag)
20L 0.13US bbl oil
21L 0.13US bbl oil
22L 0.14US bbl oil
23L 0.14US bbl oil
24L 0.15US bbl oil
25L 0.16US bbl oil
26L 0.16US bbl oil
27L 0.17US bbl oil
28L 0.18US bbl oil
29L 0.18US bbl oil
30L 0.19US bbl oil
31L 0.19US bbl oil
32L 0.20US bbl oil
33L 0.21US bbl oil
34L 0.21US bbl oil
35L 0.22US bbl oil
36L 0.23US bbl oil
37L 0.23US bbl oil
38L 0.24US bbl oil
39L 0.25US bbl oil
Litr ABŞ Barreli (Ýag)
40L 0.25US bbl oil
41L 0.26US bbl oil
42L 0.26US bbl oil
43L 0.27US bbl oil
44L 0.28US bbl oil
45L 0.28US bbl oil
46L 0.29US bbl oil
47L 0.30US bbl oil
48L 0.30US bbl oil
49L 0.31US bbl oil
50L 0.31US bbl oil
51L 0.32US bbl oil
52L 0.33US bbl oil
53L 0.33US bbl oil
54L 0.34US bbl oil
55L 0.35US bbl oil
56L 0.35US bbl oil
57L 0.36US bbl oil
58L 0.36US bbl oil
59L 0.37US bbl oil
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi