Litr-dan ABŞ Gallony-a öwrülmesi

Download our Android App

ABŞ Gallony-dan Litr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Litr -den ABŞ Gallony-a göçürmek

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: ABŞ Gallony

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

Litr -den ABŞ Gallony-a göçürmek

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 

ABŞ Gallony

Imperial galony suwuklygyň ýa-da suwuklyk saklaýjynyň göwrümini (emma suwuklygyň agramyny däl) ölçemeklik üçin birlik. Şol sebäpli, bir suwuklygyň bir galonynyň agramy beýleki suwuklygyň bir galonynyň agramyndan tapawutlanyp bilýär.

Suwuklygyň bir imperial galony 4.54609 litre deň diýip kesgitlenilýär, we şeýlelik-de 4,546 kub santimetre deň bolýar (takmynan her tarapy 16.5 sm bolan kubuň göwrümi).

ABŞ-nyň suwuklyk galony we ABŞ-nyň gury galony biri-birinden aýratyn manylary bilen tapawutlanýan birliklerdir. ABŞ-nyň suwuklyk galony 231 kub dýuým diýip alynýar we takmynan 3.785 litre barabar bolýar. Bir imperial galony takmynan 1.2 ABŞ-nyň suwuklyk galonyna deň bolýar.

ABŞ.-nyň gury galony taryhy gelip çykyşy boýunça galla ýa-da beýleki gury önümlere degişli bolup durýar. Häzirki wagtda giňişleýin ulanylmaýar, ýöne 268.8025 kub dýuýma deň diýip alynýar.

 

Litr-dan ABŞ Gallony-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Litr ABŞ Gallony
0L 0.00UK gal
1L 0.22UK gal
2L 0.44UK gal
3L 0.66UK gal
4L 0.88UK gal
5L 1.10UK gal
6L 1.32UK gal
7L 1.54UK gal
8L 1.76UK gal
9L 1.98UK gal
10L 2.20UK gal
11L 2.42UK gal
12L 2.64UK gal
13L 2.86UK gal
14L 3.08UK gal
15L 3.30UK gal
16L 3.52UK gal
17L 3.74UK gal
18L 3.96UK gal
19L 4.18UK gal
Litr ABŞ Gallony
20L 4.40UK gal
21L 4.62UK gal
22L 4.84UK gal
23L 5.06UK gal
24L 5.28UK gal
25L 5.50UK gal
26L 5.72UK gal
27L 5.94UK gal
28L 6.16UK gal
29L 6.38UK gal
30L 6.60UK gal
31L 6.82UK gal
32L 7.04UK gal
33L 7.26UK gal
34L 7.48UK gal
35L 7.70UK gal
36L 7.92UK gal
37L 8.14UK gal
38L 8.36UK gal
39L 8.58UK gal
Litr ABŞ Gallony
40L 8.80UK gal
41L 9.02UK gal
42L 9.24UK gal
43L 9.46UK gal
44L 9.68UK gal
45L 9.90UK gal
46L 10.12UK gal
47L 10.34UK gal
48L 10.56UK gal
49L 10.78UK gal
50L 11.00UK gal
51L 11.22UK gal
52L 11.44UK gal
53L 11.66UK gal
54L 11.88UK gal
55L 12.10UK gal
56L 12.32UK gal
57L 12.54UK gal
58L 12.76UK gal
59L 12.98UK gal
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi