Litr-dan Metr Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr Kub-dan Litr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Litr -den Metr Kub-a göçürmek

m³ =
L
 
______
 
 
1000.0
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

Litr -den Metr Kub-a göçürmek

m³ =
L
 
______
 
 
1000.0

Metr Kub

Göwrümiň metrik birligi bolup, howanyň göwrümindäki himikatlaryň toplanmasyny aňlatmak üçin ulanylýar. Bir kub metr 35,3 kub futa ýa-da 1,3 kub ýarda deň gelýär. Bir kub metr şeýle-de 1000 litre ýa-da million kub santimetre deňdir.

 

Litr-dan Metr Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Litr Metr Kub
0L 0.00
1L 0.00
2L 0.00
3L 0.00
4L 0.00
5L 0.01
6L 0.01
7L 0.01
8L 0.01
9L 0.01
10L 0.01
11L 0.01
12L 0.01
13L 0.01
14L 0.01
15L 0.01
16L 0.02
17L 0.02
18L 0.02
19L 0.02
Litr Metr Kub
20L 0.02
21L 0.02
22L 0.02
23L 0.02
24L 0.02
25L 0.03
26L 0.03
27L 0.03
28L 0.03
29L 0.03
30L 0.03
31L 0.03
32L 0.03
33L 0.03
34L 0.03
35L 0.04
36L 0.04
37L 0.04
38L 0.04
39L 0.04
Litr Metr Kub
40L 0.04
41L 0.04
42L 0.04
43L 0.04
44L 0.04
45L 0.04
46L 0.05
47L 0.05
48L 0.05
49L 0.05
50L 0.05
51L 0.05
52L 0.05
53L 0.05
54L 0.05
55L 0.06
56L 0.06
57L 0.06
58L 0.06
59L 0.06
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi